Το πρόγραμμα "Life After Care"

Η σύμπραξη με την ονομασία Life After Care έχει σκοπό να φέρει κοντά οργανισμούς που εμπλέκονται με την εκπαίδευση, υποστήριξη και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των φροντιστών οικογενειών χρόνιων ασθενών. Στοχεύει στην ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών, καλών πρακτικών και εργαλείων προκειμένου βοηθήσουν τους φροντιστές να επανενταχθούν στην κοινωνία μετά από την ολοκλήρωση της παροχής φροντίδας.

Ποιος είναι ο πρώην φροντιστής (former carer);

Φροντιστές είναι όσοι παρέχουν άμισθη εργασία φροντίζοντας έναν ασθενή ηλικιωμένο ή ανήμπορο μέλος της οικογένειας, φίλο ή σύντροφο. Σύμφωνα με τη EUROFAMCARE (ένα διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα), πάνω από 100 εκατομμύρια υπολογίζονται οι μη έμμισθοι φροντιστές στην Ευρώπη (25% του συνολικού πληθυσμού) και είναι κατά κύριο λόγο γυναίκες.

Πρώην φροντιστής ονομάζεται εκείνος που έχει σταματήσει να παρέχει φροντίδα τα τελευταία δύο χρόνια. Η παροχή φροντίδας μπορεί να απομονώσει τους φροντιστές από φίλους, την οικογένεια και την τοπική κοινωνία. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η απομόνωση μπορεί να οδηγήσει ορισμένους φροντιστές στο να χάσουν την αυτοπεποίθησή τους. Η επανένταξή τους είναι μία δύσκολη υπόθεση.

Η εν λόγω σύμπραξη σκοπό έχει να υποστηρίξει τους πρώην φροντιστές και να βοηθήσει στην κοινωνική τους επανένταξη μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα που έχουν αφιερώσει και ολοκληρώσει την παροχή φροντίδας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Αρετή Ευθυμίου
  • Τηλ.: 210 7013271
  • Fax: 210 6012239
  • Mail: info(AT)alzheimerathens(DOT)gr
  • Web: www.alzheimerathens.gr

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός/σωματείο, ο οποίος ιδρύθηκε το 2002 από συγγενείς ασθενών με άνοια, ιατρούς, ψυχολόγους και λοιπούς επαγγελματίες υγείας με ενδιαφέρον στη Νόσο Alzheimer. Η Εταιρεία στοχεύει στην προώθηση της γνώσης, της φροντίδας και υποστήριξης οποιουδήποτε σχετίζεται με ή ενδιαφέρεται για τη νόσο. Μέχρι σήμερα η εταιρεία αριθμεί 1050 επίσημα μέλη και διευθύνεται από επταμελές εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο.